พิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

22  เม.ย. 2567

      วันที่ 10 เมษายน 2567 สถาบันชีววัตถุ จัดพิธีทำบุญไหว้ศาล ตา-ยาย และศาลพระพรหม ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ ห้องประชมสถาบันชีววัตถุ ชั้น 2 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตรต์การแพทย์