การหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการในวัคซีนและชีววัตถุการหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการในวัคซีนและชีววัตถุ

21  มี.ค. 2567

      สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) (RAPAT) พบท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการในวัคซีนและชีววัตถุ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ท่านรองอธิบดีฯ ดร. สุภาพร ภูมิอมร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันชีววัตถุเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้