สถาบันชีววัตถุ ร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนสถาบันชีววัตถุ ร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

21  มี.ค. 2567

       สถาบันชีววัตถุ ร่วมกิจกรรมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยเปิดกล่องรับบริจาคยาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 บริเวณหน้าลิฟต์สถาบันชีววัตถุ ซึ่งคุณสมบัติของยาที่รับบริจาค ได้แก่ ยาทั่วไปที่เหลืออายุการใช้งานากกว่า 6 เดือน และยากลุ่มโรคเรื้อรังที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักยาและวัตถุเสพติด ทั้งนี้คณะทำงานจริยธรรมและเจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุได้ส่งมอบของบริจาคในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 2 ชั้น 4 หน้าห้องประชุมตำรับยา สำนักยาและวัตถุเสพติด