สถาบันชีววัตถุ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 82 ปีสถาบันชีววัตถุ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 82 ปี

12  มี.ค. 2567

      เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรประกอบพิธีทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ
82 ปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี มาแสดงธรรม ในการนี้ สถาบันชีววัตถุ จึงเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลอันดีงามแด่บุคลากรกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ผู้ล่วงลับ โดยมี
นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีตผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์