สถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติบัตรว่ามีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบสถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติบัตรว่ามีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

28  ก.พ. 2567

     

     สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติว่า มีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)