กิจกรรมทำบุญและถวายสังฆทานสามัคคีกิจกรรมทำบุญและถวายสังฆทานสามัคคี

20  ก.พ. 2567

      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานจริยธรรมและเจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายสังฆทานสามัคคี ณ วันเขาทุเรียน (วัดสีชมพู) จังหวัดนครนายก เพื่อความเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างสมาธิในการทำงานก่อนการอบรมเชิงปฎิบัตินอกสถานที่งาน