กิจกรรมกีฬาสีสามัคคี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2566กิจกรรมกีฬาสีสามัคคี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

2  ม.ค. 2567

          วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสามัคคีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เปตอง ปาเป้า ปิงปอง และฟุตบอลผู้บริหาร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์