ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมวิทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมวิทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2  ม.ค. 2567

          วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์