พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ พ.ศ. 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ พ.ศ. 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2  ม.ค. 2567

          วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอันเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ บริเวณอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์