องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับ กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมร่วม หน่วยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ กว่า 60 ประเทศทั่วโลกองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับ กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมร่วม หน่วยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ กว่า 60 ประเทศทั่วโลก

14  ธ.ค. 2566

        นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “The 5th General Meeting of WHO Network of National Control Laboratories for Biologicals (WHO-NNB)” จัดโดย องค์การอนามัยโลก โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดร่วม โดยมี ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กล่าวรายงาน ณ โรงแรม Radisson Suites Hotel กรุงเทพฯ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

         Facebook: https://www.facebook.com/IBP.dmsc/