งานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566



งานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566

7  ธ.ค. 2566

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี พ.ศ. 2566 “ลอยกระทงสว่างใสว กรมวิทย์ฯรวมใจสานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณี” เพื่อส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมด้านนันทนาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ โดยมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประกวดนางนพมาศ โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสระน้ำระหว่างอาคาร ๑ และ ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้บุคลากรสถาบันชีววัตถุได้ร่วมกิจกรรมประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์

         Facebook: https://www.facebook.com/IBP.dmsc/