กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการตรวจสอบความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการตรวจสอบความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

3  พ.ย. 2566

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA) เนื่องในโอกาสสำเร็จ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ The Potency of Rabies Vaccine เพื่อการควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถาบันชีววัตถุ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566