นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรองอธิบดีและคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันชีววัตถุนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรองอธิบดีและคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันชีววัตถุ

2  พ.ย. 2566

นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรองอธิบดีและคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันชีววัตถุ


             วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจเยี่ยมราชการสถาบันชีววัตถุ โดยมี ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การต้อนรับ นำเสนอภารกิจ ผลการดำเนินงาน และเชิญเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ พร้อมรับฟังนโยบายและข้อชี้แนะจากคณะผู้บริหารฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์