สถาบันฯ จัดการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการความเสี่ยงของสถาบันฯสถาบันฯ จัดการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการความเสี่ยงของสถาบันฯ

2  พ.ย. 2566

          วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สถาบันชีววัตถุจัดการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของสถาบันชีววัตถุ เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินความเสี่ยงรายโครงการ กระบวนงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ นำโดย นายอัศจรรย์ อาเมน นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ทั้งนี้ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ และ เจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้