กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา 2566กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา 2566

29  ส.ค. 2566

     โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันชีววัตถุ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม "จิตอาสา" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปลูกต้นดอกญ่าควีนสิริกิติ์ ณ ริมถนนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) จังหวัดสุราษฎร์ธาณี โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าและอุกกรณ์สำหรับปลูกต้นดอกญ่าควีนสิริกิติ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา)