บุคลากรของสถาบันชีววัตถุได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566บุคลากรของสถาบันชีววัตถุได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566

28  ส.ค. 2566

      สถาบันชีววัตถุ และ KM ทีม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันชีววัตถุ นายอชิระ นามจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี  2566 (Springbroad Success Storytelling Contest)  ภารกิจหลัก ในการจัดการความรู้ (KM day) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์