บุคลากรสถาบันชีววัตถุร่วมกันการประหยัดพลังงานบุคลากรสถาบันชีววัตถุร่วมกันการประหยัดพลังงาน

13  มิ.ย. 2566

การประหยัดพลังงาน สถาบันชีววัตถุ

          คณะประหยัดพลังงาน สถาบันชีววัตถุ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรในสถาบันฯ ร่วมกันประหยัดพลังงานในทุกสัปดาห์ โดยรายละเอียดดังไฟล์ด้านล่างนี้