แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (ประชาชนผู้รับบริการ)แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (ประชาชนผู้รับบริการ)

11  พ.ค. 2566

        ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับประชาชนผู้รับบริการ ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen หรือ QR Code ตามไฟล์ด้านล่าง