สถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติบัตรว่ามีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบสถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติบัตรว่ามีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

8  มี.ค. 2566


          สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติว่า มีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565)