สถาบันชีววัตถุร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดสถาบันชีววัตถุร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด

21  ก.พ. 2566