สถาบันชีววัตถุ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ร่วมปันน้ำใจ ของใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ให้แก่น้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการสถาบันชีววัตถุ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ร่วมปันน้ำใจ ของใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ให้แก่น้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการ

23  ธ.ค. 2565


        สถาบันชีววัตถุ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ร่วมปันน้ำใจ ของใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ให้แก่น้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็ก ณ บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ สามารถร่วมกิจกรรมโดยนำขอบริจาค ส่งที่สถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566