สถาบันชีววัตถุ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่สถาบันชีววัตถุ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

23  ธ.ค. 2565