สถาบันชีววัตถุร่วมทำบุุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนาสถาบันชีววัตถุร่วมทำบุุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนา

21  ธ.ค. 2565

สถาบันชีววัตถุร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา