อธิบดีกรมวิทย์ฯ มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ปี 2566อธิบดีกรมวิทย์ฯ มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ปี 2566

2  ธ.ค. 2565

            นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ถ่ายทอดนโยบายและแผนงานหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการด้วยความเป็นเลิศทั้งในด้านการ บริการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565