ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นอัญมณีสตรีศรีสุริโยทัย 100 ปี 100 คนดีเด่นผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นอัญมณีสตรีศรีสุริโยทัย 100 ปี 100 คนดีเด่น

23  พ.ย. 2565