สถาบันชีววัตถุร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุุญตักบาตรสถาบันชีววัตถุร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุุญตักบาตร

15  ก.ย. 2565