โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7  ก.ย. 2565

คณะทำงานจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ เช้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อำเภอแม่งแตง จังหวัดเชียงใหม่

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามลิงก์ต่อไปนี้: http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/228