แถลงข่าว ประเด็นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox)แถลงข่าว ประเด็นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox)

6  ก.ย. 2565

     วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวประเด็น ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ

    (สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Facebook กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:
https://fb.watch/flbbMZ5TeO/ หรือ Youtube กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแห่งการเรียนรู้: https://youtu.be/g1X9ATHFMqw)
(ขอบคุณภาพจาก: เพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ )