พิธีมอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่า กรมวิทยาศตร์การแพทย์พิธีมอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่า กรมวิทยาศตร์การแพทย์

8  ส.ค. 2565

ขอแสดงความยินดีกับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565