บุคลากรขวัญใจสถาบันชีววัตถุ ประจำปี 2565บุคลากรขวัญใจสถาบันชีววัตถุ ประจำปี 2565

17  มิ.ย. 2565

    ขอแสดงความยินดีกับคุณเอกลักษณ์ วงแทน และคุณณัฐชัย แก้วผาง เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรขวัญใจสถาบันชีววัตถุ ในกิจกรรมขวัญใจ สชว. ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่มีน้ำใจและตั้งใจทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน