บุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564บุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

21  เม.ย. 2565
ขอแสดงความยินดีกับคุณพยอม เอกศิริ เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ ได้รับรางวัลบุคลการดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564