กิจกรรมทำน้ำยาล้างมือกิจกรรมทำน้ำยาล้างมือ

21  เม.ย. 2565
คณะทำงานจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรมทำน้ำยาล้างมือ ณ โถงหน้าลิฟต์ สถาบันชีววัตถุ ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565