กิจกรรมทำบุญและ ถวายสังฆทานสามัคคีกิจกรรมทำบุญและ ถวายสังฆทานสามัคคี

21  เม.ย. 2565
คณะทำงานจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรมทำบุญและ ถวายสังฆทานสามัคคี ณ วัดพุทธปัญญา ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565