ประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" 2564ประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" 2564

21  เม.ย. 2565
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564