กิจกรรม "สงกรานต์ชื่นจิต กรมวิทย์บ้านเรา"กิจกรรม "สงกรานต์ชื่นจิต กรมวิทย์บ้านเรา"

21  เม.ย. 2565
ผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันชีววัตถุ เข้าร่วมกิจกรรม "สงกรานต์ชื่นจิต กรมวิทย์บ้านเรา" ตามวิถีวัฒนธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565