กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27  ธ.ค. 2564

19 พ.ย.64 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “ลอยกระทง...ส่งโควิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรผ่านเทศกาลประเพณีต่างๆ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ จากหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณสระน้ำระหว่าง อาคาร 1-2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564