รับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 SINOVAC ล็อตที่ 2รับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 SINOVAC ล็อตที่ 2

23  มี.ค. 2564
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ รับมอบตัวอย่าง วัคซีนป้องกันโควิด19 SINOVAC ล็อตที่สองจาก 800,000 โดส เพื่อนำมาทำการตรวจสอบ และรับรองรุ่นการผลิตของวัคซีนที่ใช้กับมนุษย์ ต้องมีคุณภาพ และความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งวัคซีนจำนวนนี้จะกระจายไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ และฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และมีการระบาดในขณะนี้โดยเร็วที่สุด ณ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564