เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุได้รับรางวัลบุคลการดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุได้รับรางวัลบุคลการดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563

12  มี.ค. 2564