สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสถาบันชีววัตถุเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

2  มี.ค. 2564
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข