อบรมการใช้งานระบบ iLab Plus สำหรับผู้รับบริการอบรมการใช้งานระบบ iLab Plus สำหรับผู้รับบริการ

15  ก.พ. 2564
    ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำระบบใหม่เพื่อรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอส่งตัวอย่างผ่านเว็บไซต์ http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/public/FrontWeb/Login.aspx  
    ทั้งนี้สถาบันชีววัตถุได้จัดอบรมการใช้งานระบบ iLab Plus สำหรับผู้รับบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น.-13.30น. ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom (https://zoom.us/j/98496788776?pwd=cVdVV09tUVBYNnlhUi9KL2p4WmNHUT09 หรือ Meeting ID: 984 9678 8776 และ Passcode: 700083) โดยเริ่มลงทะเบียน 8.30น. 

**ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ผ่านแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/BahDT2WqYzhCxbg2A