นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมในการตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด-19นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมในการตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด-19

10  ก.พ. 2564
    นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมในการตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ที่สถาบันชีววัตถุ  ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีดร.สุภาพร ภูมิอมร และทีมงานให้ข้อมูลพร้อมยืนยันความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนในภาวะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน พร้อมให้แนวทางกรมฯ ต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันในคนไทยหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อดูความสามารถของภูมิคุ้มกันในการป้องกันไวรัสหลากหลายสายพันธุ์ที่มีในประเทศไทย