อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ

8  ก.พ. 2564
สถาบันชีววัตถุจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 และผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM