สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

22  ธ.ค. 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์