สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เรารักในหลวง”สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เรารักในหลวง”

4  ธ.ค. 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

    คณะผาสุกของสถาบันชีววัตถุ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรสถาบันชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในนั้นมีกิจกรรม“เรารักในหลวง” เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในชื่อกิจกรรม "เรารักในหลวง" โดยให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันนำรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่มีอยู่มาจัดบอร์ดเรารักในหลวง เป็นการน้อมรำลึกผ่านเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ได้จารึกไว้ตลอดกาล

    กิจกรรมดีๆแบบนี้สำเร็จได้โดยได้รับการร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สถาบันชีววัตถุ ทีมคณะผาสุกของสถาบันชีววัตถุ ขอขอบคุณที่บุคลากรสถาบันชีววัตถุทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม