วิธีพับถุงกระดาษวิธีพับถุงกระดาษ

25  ส.ค. 2563

วิธีพับถุงกระดาษ โดยคณะทำงานลดปริมาณขยะ สถาบันชีววัตถุ


https://youtu.be/WzLXmAsLWjg