สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นบันได ปลอดภัยโรค”สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นบันได ปลอดภัยโรค”

4  มี.ค. 2563

    “คณะทำงานประหยัดพลังงานและน้ำของสถาบันชีววัตถุ ได้จัดทำแผนกิจกรรมดำเนินการประจำปี 2563 คือมีกิจกรรมจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์บุคคลากร สถาบันชีววัตถุให้ตระหนักในมาตรการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และอีกหนึ่งกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรเดินขึ้น-ลงบันไดชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 10 แทนการใช้ลิฟท์ โดยจัดทำสติกเกอร์พลังงานที่เผาผลาญในแต่ละขั้นบันไดติดไว้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเดินขึ้น-ลงบันได เป็นการกระตุ้นบุคคลากรให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สามารถลดโรคต่างๆได้ การเดินขึ้น-ลงบันไดบ่อย ๆ จะช่วยบริหารหัวใจ ห่างไกลโรคร้าย ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ลดความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจต่าง ๆ ลงได้ ยังทั้งทำให้ปอดขยายออกเพื่อรับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนลงได้ และการเดินขึ้น-ลงบันไดยังไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินมากขึ้นซึ่งสารเอ็นดอร์ฟินเป็นสารแห่งความสุขทำให้สมองผ่อนคลาย รู้สึกสบาย ปลอดโปร่งและคลายเครียดได้ และอีกเหตุผลของการเดินขึ้น-ลงบันไดสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ง่าย ๆสำหรับหนุ่ม สาวที่ร่างอวบเพราะการเดินขึ้น-ลงบันไดเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ช่วยให้ร่างกายดึงไขมันไปใช้จำนวนมากจึงช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายทำให้น้ำหนักลดลงได้ นอกจากนั้นแค่เดินขึ้น-ลงบันไดบ่อย ๆ จะทำให้บุคลากรเคยชินกับการเดินขึ้นบันไดเป็นประจำ จึงมั่นใจได้เลยบุคลากรจะห่างไกลจากโรคอ้วน กิจกรรมดีๆแบบนี้สำเร็จได้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะทำงานประหยัดพลังงานและน้ำของสถาบันชีววัตถุ และที่สำคัญบุคลากรสถาบันชีววัตถุทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม”