สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

24  ธ.ค. 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00 น. สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์