สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรม “DMSc Happy Workplace” ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัยสถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรม “DMSc Happy Workplace” ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย

24  ธ.ค. 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรม “DMSc Happy Workplace” ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นจิตอาสา ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยวิธีการพับถุงกระดาษ เพื่อใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์