ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

24  ม.ค. 2562

       กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำหนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ที่นี่    

       หรือดาวน์โหลดหนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ที่นี่