สถาบันชีววัตถุเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ filgrastim ตามมาตรฐาน EP/USP/BPสถาบันชีววัตถุเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ filgrastim ตามมาตรฐาน EP/USP/BP

14  ม.ค. 2562

        สถาบันชีววัตถุเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ filgrastim ตามมาตรฐาน European Pharmacopoeia, United State Pharmacopoeia และ British Pharmacopoeia แล้ว ซึ่งรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ มีดังต่อไปนี้     1. Appearance by visual inspection method

     2. pH by potentimetric method

     3. protein content by UV method and RP-HPLC method

     4. Identity by peptide mapping

     5. Aggregate by SEC-HPLC

     6. Related protein by RP-HPLC

     7. Endotoxin test by kinetic turbidimetric method

     8. Sterility by membrane filtration method

     9. Potency test by cell proliferation assay method

 

ราคาค่าตรวจวิเคราะห์สอบถามได้ที่สถาบันชีววัตถุ โทร. 029510000 ต่อ 99344